Aydınlatma Otomasyonu

Aydınlatma Otomasyonu

Binalarda aydınlatma, mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mimari tasarımda hedeflenen, tüm görselliği ortaya çıkaracak olan mimari tasarımla uyumlu aydınlatma tasarımıdır.

Aydınlatma tasarımında aydınlatma tipi, ışık seviyesi, renk sıcaklığı, kullanılacak armatür tipi gibi aydınlatma ekipmanı özelliklerinin yanında aydınlatma otomasyonu da önemli bir detaydır. Aydınlatma otomasyonu gün ışığından faydalanma, enerji verimliliği ya da ortam yaratma amacı ile kullanılmaktadır.

Aydınlatma otomasyon sistemleri mekanda bulunan her tür aydınlatma armatürünün lokal haberleşme hatları üzerinden tek bir noktadan otomatik kontrol edildiği sistemlerdir. Işık şiddetini ölçen sensörler kullanılarak ortamın sabit aydınlık seviyelerinde tutulması sağlanabilmektedir.