Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel OtomasyonEndüstriyel otomasyon, proses sürecinde ürünün tasarımı ile başlayan ve ürünün oluşumu için kurulacak sistemin dinamiği, en akılcı kontrolü, üretim aşamalarının planlanması, kontrolü, anlık ve geriye dönük gözlemlenmesi gibi bir dizi süreçle ilgilenir. Tüm bu süreç içinde gerekli olabilecek her nevi sensör, pnömatik ve hidrolik her türlü ekipman, motorlar, hareket ve pozisyon kontrolleri, robotlar, raporlamalar, güç MCC üniteleri uzaktan kontroller gibi birçok alanı bünyesinde bulunduran ve bilfiil kullanan bir nevi teknolojiler bütünüdür.