Merkezi Saat

Merkezi Saat

Merkezi Saat Sistemi, eş zamanlılığı ve zaman senkronizasyonunu sağlamak amacıyla genellikle toplu yaşam alanlarında kullanılan saat sistemidir. Merkez saatten gelen bilgiler, bu merkeze bağlı tüm analog veya dijital saatlere aynı şekilde ulaştırılmaktadır. Bu sayede saatlerin kontrolü maksimum, hata payı minimum olarak sağlanır. Ayrıca, farklı ülke saatlerinin yanı sıra digital ekranlı modellerde ortam sıcaklığı ve ortam nemi de izlenebilmektedir.

SSB Mühendislik olarak Havaalanları, Ordu, Hastane ve Kontrol Merkezleri gibi yaşam alanlarında eş zamanlılığı sağlayabildiğimiz gibi, dünya saatleri gibi çeşitliliğin ihtiyaç olduğu otel benzeri yapılarda da bu sistemler ile ihtiyaçlarınıza çözüm üretebilmekteyiz.